Geschiedenis


Op hemelvaartsdag 1935 opende het Noorder Dierenpark de poorten voor bezoekers. Willem Oosting had een groot deel van zijn ouderlijk huis omgetoverd tot een dierenpark en daarmee een droom die hij al jaren koesterde uitlaten komen. Al heel jong antwoordde Willem op de vraag wat wil je worden "Directeur van Artis". Toen dat niet lukte, maakte Willem zijn eigen dierentuin. Het was een particuliere onderneming, met geld van de familie op familiegrond gebouwd. De dierentuin was een klein succes en overtrof de verwachten bezoekersaantallen. Al snel konden naast het park gelegen percelen worden aangekocht. En kon het park zich uitbreiden. In 1938 trouwde Willem Oosting met Tineke Bosma die tuinarchitecte was. Vanzelf sprekend besteedde zij veel aandacht aan het groen in het park. Het dierenpark bleef uitbreiden en aan het begin van de tweede wereldoorlog bereikte de dierentuin een oppervlakte van 9 hectare. De oorlog was zoals voor alle dierentuinen in Nederland een zware tijd. Van een hongersnood in Drenthe was er in de periode 1940-1945 geen sprake. Toch was het voor de dierentuin niet altijd even gemakkelijk om aan voedsel te komen. Vooral voedsel voor de roofdieren was moeilijk te krijgen. Verschillende pasgeboren kamelen en bizons werden vetgemest om aan de leeuwen, hyena's, tijgers en wolven te voeren. Voor onderduikers bood het park een ideaal toevluchtsoord. Zo werd er gretig gebruik gemaakt van de zolder van de "wilde dierengalerij"
Na de oorlog brak voor het Noorder Dierenpark een bloeitijd aan.

Er waren jaren dat er zo'n 250.000 bezoekers de dierentuin bezochten. En dat terwijl het Noorder Dierenpark maar 7 maanden per jaar geopend was. Drenthe was toen ook nog erg dun bevolkt en het park was bijna de enige en zeker de grootste toeristische trekpleister in het Noorden van het land. In de dierentuinkringen stond het Noorder Dierenpark bekend als een niet zo groot maar toch vriendelijk en mooi aangelegd dierenpark. Voor die tijd had het dierenpark verschillende grote dierenonderkomens. Waarbij het zogenaamde wildpark opviel. In de zestiger jaren ging het financieel een stuk moeilijker met het Noorder Dierenpark. Door het teruglopen van bezoekersaantallen was er geen geld om nieuwe projecten uit te voeren. Reden van het teruglopen van bezoekersaantallen waren diverse dagattracties die zich ontwikkelde. Het toenemende autobezit, meer vakanties naar het buitenland en ook de bezoeker werd kritischer. Het familiebedrijf ontving ook geen enkele vorm van overheidssteun. Op den duur kon zelfs het onderhoud niet meer naar behoren worden uitgevoerd. Willem Oosting zag het allemaal niet meer zitten en wilde het Noorder Dierenpark verkopen. Sinds het overlijden van zijn ouders was zijn zuster Digna Gerritzen-Oosting voor de helft mede eigenaar geworden van het park. Zij wilde het Noorder Dierenpark kosten wat kost niet verkopen en behouden voor zowel de familie als voor de gemeenschap in Emmen. Statutair was Willem Oosting verplicht zijn zus de aandelen eerst aan te bieden. Echter bij haar ontbraken de financiële middelen om de aandelen van haar broer Willem Oosting over te nemen. De toenmalige president-commissaris van het park, de heer Harm van Riel had inmiddels de oudste dochter van Willem Oosting en haar echtgenoot de architect Jaap Rensen benadert of zei het park wilde overnemen. Ook de gemeente Emmen wilde het dierenpark graag redden van de ondergang immers kwamen er in de moeilijke periode toch nog zo'n 200.000 bezoekers. Na uitvoerige onderhandelingen kwamen gemeente en de familie Gerritsen die de aandelen van haar broer zouden overnemen die zelfde dag overeen de helft van de aandelen door te verkopen aan de gemeente Emmen. Zo werd het Noorder Dierenpark in augustus 1970 voor de helft gemeente en voor de helft familiebezit. De gemeente was bereid om het park hierbij te helpen. Doormiddel van het verstrekken van gemeentelijke garanties voor leningen die het park moest afsluiten.

De nieuwe directie wilde van het Noorder Dierenpark weer een van de top attracties in het Noorden van het land maken. In september 1970 werd er begonnen met een reorganisatie van het park. Hoofddoel van het park werd educatie. In die tijd waren dierentuinen ingericht naar diergroepen. Zo waren er een vogelhuis, apenhuis, dikhuidenhuis en een roofdierengalerij. Het Noorder Dierenpark koos voor een geheel nieuwe indeling van de dierentuin. De dierentuin zou geografische worden ingedeeld. Bezoekers wandelen van het ene werelddeel naar het andere werelddeel. En leren zo ongemerkt welke dieren op welke continenten voorkomen. De directie maakte ook een begin met de aanleg van veel ruimere onderkomens voor de dieren. Tralies en hekwerk moesten zoveel mogelijk vermeden worden. Om de dieren meer ruimte te kunnen bieden werd het aantal diersoorten teruggebracht zodat er ruimte ontstond om van de overgebleven diersoorten meer dieren te gaan houden. Jaarlijks konden er maar enkele onderkomens van dieren vervangen worden. Zodat de gehele herindeling van de dierentuin vele jaren in beslag zou nemen.

31 mei 1971 vond na de eerste verbouwingsronde van de dierentuin de heropening plaats. Dat jaar trok het park maar liefst 325.000 bezoekers. De nieuwe formule werd blijkbaar gewaardeerd door bezoekers. Dit betekende dus om op de ingeslagen weg door te gaan. Maar wel op een hoger tempo en op een wat grotere schaal. Echter hier waren de financiële middelen niet voor aanwezig. In het begin van de jaren zeventig bleef de economie in Drenthe en dan vooral in de Zuidoosthoek erg achter. De overheid schoot het park te hulp waardoor het park voor speciale projecten een beroep kon doen op verschillende stimuleringsregelingen zoals aanvullende werken, werkverruimende maatregelen en regionale investeringssubsidies. Het grootste project dat grotendeels door deze subsidie tot stand kon komen, was het Biochron. Een groot opgezet museum over de geschiedenis van het leven op aarde. In de jaren erna volgden nog vele bouwprojecten in het Noorder Dierenpark. Een heleboel verblijven werden gesloopt of verbouwd. Een van de ingrijpendste vernieuwing in de dierentuin was aan het begin van de jaren zeventig. Een savanne landschap werd aangelegd voor enkele Afrikaanse diersoorten zoals giraffen, zebra's, neushoorns, impala's, struisvogels en nog andere Afrikaanse diersoorten. Na 25 jaar werd in 1995 de laatste hand gelegd aan de verbouwing van het Noorder dierenpark. De metamorfose is een succes geworden zo kwamen er in 1970 200.000 bezoekers naar het park in 1995 waren het er 1.800.000. Na de voltooiing van het herinrichten van het Noorder Dierenpark.

Moest er gezocht worden naar uitbreidingsmogelijkheden. Immers moet een dierentuin blijven vernieuwen en investeren om bezoekers te kunnen trekken. De huidige locatie van het park midden in het centrum van Emmen bood geen uitbreidingsmogelijkheden voor het park. Er werd gezocht naar een locatie vlak buiten het centrum van Emmen om de dierentuin te kunnen uitbreiden. Vlak buiten het centrum werd een groot terrein "de Es" voor het Noorder Dierenpark beschikbaar gesteld. In nauwe samenwerking met de gemeente Emmen werd een brug door het centrum gebouwd om een verbinding te realiseren tussen het huidige park en de locatie voor de uitbreiding van het dierentuin. Overigens is deze brug ook door het winkelend publiek te gebruiken. De Noordbargeres is grotendeels eigendom van de waterleiding maatschappij Drenthe. Een van de grootste drinkwaterwinningen van het bedrijf bevindt zich op dit terrein. Samen met het waterleidingsbedrijf werd een plan ontwikkeld waarbij de belangen van het Noorder Dierenpark samengaan met de zo belangrijke bescherming van het grondgebied. Als eerste fase werd in 2002 "Playa pinguïons" en "Wallanganda" geopend. "Playa pinguïons" is een verblijf voor de Humboldt pinguïns bestaand uit een groot bassin met een ondiep gedeelte met golfslag en een dieper gedeelte waar de bezoekers de pinguïns onder water kunnen zien. De broedplaatsen van de pinguïns zijn voor de bezoekers te bekijken. Het nieuwe grote verblijf biedt plaats aan een kolonie van 200 tot 250 humbodt pinguïns. Een unieke verschijning zoveel humbodt pinguïns in een verblijf tref je nergens anders aan. Wallanganda is de wereld van water. In dit futuristisch ogende gebouw maken shows duidelijk hoe sterk water en leven verbonden zijn. In dit educatief centrum zijn onder andere kwallen en een koraalrif te bezichtigen. Om de grote stroom bezoekers en hun auto's kwijt te kunnen is er een groot parkeerterrein aangelegd bij de nieuwe ingang op de Es. Na een bezoekje aan de Es wandelt dus de bezoeker via de traverse door het centrum van Emmen naar de locatie in het centrum.

In 2003 word het Wilde westen geopend, een Noord Amerikaans bosgebied. Voor dit gebied hebben een aantal dieren Emmen moeten veraten, waaronder wasberen, tapirs,mara's, uilen, en de Europese flamingo's. Vanuit Canada kwamen 3 bosbizons, en 3 Noord Amerikaanse elanden. Voor het eerst worden deze 2 soorten gecombineerd. In 2004 verdween de naam Noorder Dierenpark. De dierentuin gaat voortaan door het leven onder de naam Dierenpark Emmen. Volgens directeur Henk Hiddingh is Noorder Dierenpark te onduidelijk voor met name de Duitse bezoekers. Bovendien zou de toevoeging Noorder geen waarde hebben voor toeristen uit het westen van het land. "Het benadrukt hooguit dat het ver weg is", stelt Hiddingh. De naamsverandering gaat per direct in. In 2006 komt er een nieuwe brug over het wilde westen  en een nieuwe verblijven voor de raven en prairiehondjes. Een jaar later moet de volledige manenrobbenkolonie van 27 dieren worden afgemaakt vanwege een tbc-besmetting. Deze worden vervangen door 8 californische zeeleeuwen.

De tentoonstelling in het Wallaganda word afgebroken en er komt een grote overdekte speeltuin, Yucutan. het is een speeltuin die zich richt op Mexico met grote Maya tempels om in te spelen. In de speeltuin zitten ook enkele dieren verwerkt zoals vleermuizen en schorpioenen. In 2007 maakt Dierenpark Emmen bekend in zijn geheel wil verhuizen naar Locatie Es. In 2008 word het Safarirestaurant vernieuwd en word alweer het 19de Aziatische olifantje geboren.

Op 31 december 2015 sloot dierenpark Emmen voor het laatst haar deuren.
25 maart 2016 opent het volledig nieuwe Wildlands Adventure Zoo Emmen.