Kasteelpark Born helpt bij in stand houden bedreigde vuursalamander

Kasteelpark Born helpt bij in stand houden bedreigde vuursalamander


By Inge - Posted on 05 April 2013

Donderdag 4 april is een groep vuursalamanders in Kasteelpark Born gearriveerd. Vanaf 2008 werden er dode dieren gevonden en in 2012 was er een enorme daling in het aantal nog levende vuursalamanders: van de enkele duizenden dieren zijn er helaas nog maar een tiental over. Om het dier voor uitsterving te behoeden draagt ook Kasteelpark Born haar steentje bij.

Limburgse salamander
De vuursalamander (Salamandra salamandra) is in Nederland de enig voorkomende landsalamander. De salamander is zwart van kleur en heeft gele vlekken over zijn lijf. Het dier kan ongeveer 20 cm lang worden. De vuursalamander komt alleen voor in Zuid-Limburg rond Vijlen, Voerendaal en Bunde.

RAVON
Door vrijwilligers van RAVON (Reptielen-, Amfibieën-, Vissen Onderzoek Nederland), wordt het aantal vuursalamanders al vele jaren geteld. Iedere diersoort kent zijn ups en downs, maar bij de vuursalamander is het aantal de laatste twee jaar dramatisch gedaald. Bovendien vinden de vrijwilligers op hun zoektocht dode salamanders. Dit is geen goed teken. In Vijlen en Voerendaal zijn er in 2012 helemaal geen levende vuursalamanders meer aangetroffen. In het Bunderbos gelukkig nog wel enkele dieren. RAVON en de Provincie Limburg hebben daarom besloten om een onderzoek in te stellen waarom het aantal vuursalamanders zo drastisch is gedaald. Hiervoor is een actieplan opgesteld: SOS Vuursalamander .

Onderzoek
Het actieplan wordt met verschillende partners uitgevoerd. Zo onderzoekt de Universiteit van Gent de dood gevonden dieren op afwijkingen en ziektes, de Universiteit van Bielefeld (Duitsland) onderzoekt de genetische variatie van de dieren in de opvang en Arcadis, B-Ware en het Waterschap Roer en Overmaas onderzoeken onder meer de water- en bodemkwaliteit. Alterra zal onderzoek naar pesticiden uit gaan voeren. Totdat duidelijk is wat de oorzaak voor de achteruitgang is, worden momenteel dieren die nog aangetroffen worden in de natuur opgevangen bij RAVON. Na een quarantaineperiode verhuizen de dieren daarna naar Kasteelpark Born.

Kweek
Met de dieren in de opvang kan in de toekomst mogelijk een kweekprogramma worden gestart. Als de oorzaak van de achteruitgang en de omstandigheden in het oorspronkelijke leefgebied weer optimaal zijn voor de vuursalamanders, kunnen er dan weer dieren worden uitgezet.

Achter de schermen
De kweekgroep van de vuursalamanders blijft achter de schermen. Toch willen we u graag kennis laten maken met dit mooie en unieke dier. In het Kriebelhuis is daarvoor een palludarium ingericht. Hierin zitten twee vuursalamanders (die afkomstig zijn uit andere delen van Europa).
Ook kunt u de belevenissen van vuursalamander Sjeng volgen op Twitter: @VurigeSjeng.

Meer informatie
Meer informatie over het project SOS Vuursalamander vindt u op de site: www.sosvuursalamander.nl en op de Facebookpagina van SOSvuursalamander.