EAZA

EAZA


EAZA staat voor European Association of Zoos and Aquaria.

Europese dierentuinen gingen in 1988 voorbij de politieke barrieres om de multinationale European Community Association of Zoos and Aquaria te vormen. Na de val van het ijzeren gordijn in 1992 werd deze organisatie helemaal paneuropees en vormden de European Association of Zoos and Aquaria. Het ledenaantal is inmiddels gegroeid van 79 (eind 1988) naar meer dan 300 instanties in 34 landen, waarvan ook landen die aan Europa grenzen, zoals Israel, Turkije, Kazakhstan, Kuweit en de Arabische Emiraten. Dit maakt EAZA wereldwijd de grootste zoo en aquarium organisatie.

EAZA heeft verschillende richtlijnen ontwikkeld om de proffesionalitetit van hun leden te verhogen. Naast het introduceren van verplichtingen en standaarden waaraan leden moeten voldoen, heeft EAZA ook een "Code of Practice" en een "Code of Ethics" ontwikkeld. Ook is er een beleid geschreven over educatie, diertransacties, onderzoek en gegevens bijhouden.

De missie van EAZA is het promoten van samenwerken voor regionale collectieplanning en het behoud van het wild. door internationaal gecoordineerde fokprogramma's voor wilde dieren, zoals het EEP (European Endandered species program). Het promoten van educatie, vooral over het milieu.Het bijdragen aan relevante vergaderingen en discussies van superorganisaties als de United Nations, The World Conservation Union - IUCN , European Union, the Convention of International Trade in Endangered Plant and Animal Species (CITES) etc. En advies geven waar nodig aan de Europese unie of het Europese Parlement..

Belangrijke taken van EAZA:

Het European Endangered Species Program (EEP): Het doel van deze fokprogramma's is het instand houden van een gezonde populatie van dieren in EAZA zoos voor educatie, herintroductie of andere programma's. Elk EEP heeft zijn eigen coordinator die verantwoordelijk is voor het verzamelen van gegevens over de soort en, in samenwerking met een adviesgroep, het maken van adviezen, zoals welke dieren met elkaar zouden moeten fokken en welke dieren waar heen zouden moetendaarvoor.

Educatie door recreatie: Mensen moeten geinspireerd worden om de gevaren voor ecosystemen te begrijpen en er wat aan te willen doen. Iedereen moet de gelegenheid hebben om wilde dieren te zien, te beleven en er over te leren. De dieren in dierentuinen en aquaria zijn de ambassadeurs van hun wilde soortgenoten en zorgen voor bekendheid.

Collectiemanagment: De eerste samenwerking tussen dierentuinen verscheen in 1923 in de vorm van een internationaal studbook. In 1974 werd ISIS geintroduceerd, een database voor dierentuinen om hun dieren in te zetten, met het streven om wereldwijd alle dieren in dierentuinen in deze database te krijgen. Door deze informatie bij elkaar te hebben, kunnen dierentuinen beter samenwerken in het managen van dieren die niet in EEPs zitten. Dierentuinen hebben gelimiteerde ruimte, dus het is belangrijk om goed om te gaan met het selecteren van dieren in de collectie. Inmiddels word er gewerkt aan een beter programma hiervoor, genaamd ZIMS. Het is de bedoeling dat alle leden van EAZA dit programma gaan gebruiken.

Daarnaast organiseert EAZA jaarlijks (sinds 2000) een conservatie campagne om geld te verzamelen voor een bepaald doel, zo was er o.a. de Bushmeatcampagne, de tijgercampagne, de neushoorncampagne, de Madagascar campagne, de kikkercampagne en inmiddels is de Europese Carnivoren campagne van start gegaan.