Animal Farm / Campagne 2012 - Southeast Asia Campaign

Campagne 2012 - Southeast Asia Campaign


Het komende jaar voeren de dierentuinen van EAZA, in samenwerking met de IUCN Species Survival Commission (soorten overlevingscommissie van de internationale unie voor de bescherming van natuur, bekend van de “rode lijst” van bedreigde diersoorten) campagne voor de grote dieren van het Zuidoost Aziatische gebied. Vanzelfsprekend heeft ZooSite zich ook dit keer weer ten doel gesteld een leuk bedrag voor deze campagne op te halen.

Waar draait de campagne om?
Zuidoost Azië is het gebied van de landen die verenigd zijn in het ASEAN (de associatie van Zuidoost Aziatische naties). ASEAN is vergelijkbaar met de Europese Unie en werd opgericht door Indonesië, Maleisië, Singapore, de Filippijnen en Thailand. Tegenwoordig maken echter ook Vietnam, Cambodja, Laos, Myanmar en Brunei deel uit van ASEAN. Het grondgebied van ASEAN bevat een unieke en grote biodiversiteit met vele zeer bekende soorten waaronder de Aziatische olifant, de tijger en de orang-oetan. De huidige EAZA campagne heeft het vizier gericht op een veel minder bekende soort, de Saola, een zeer zeldzaam en pas zeer recent (1993) beschreven antilope die diep in de bossen van centraal Vietnam leeft.

Ondanks dat het vlaggenschip dier van de campagne de veelal onbekende Saola is, bestrijkt de campagne ruim 160 soorten zoogdieren, vissen, reptielen en vogels. Alle soorten hebben de bedreigde of ernstig bedreigde status op de eerder genoemde rode lijst van het IUCN en een minimaal gewicht van één kilogram.

Een aantal opvallende soorten uit de campagne zijn:

- Mekong Reuzenmeerval (Pangasianodon gigas), een reusachtige vis die tot een lengte van 3,2 meter en gewicht van ruim 300 kilogram kan uitgroeien op een uitsluitend plantaardig dieet.

- Onechte Gaviaal (Tomistoma schlegelii), een krokodilachtige die onder andere in Artis te bezichtigen is, maar in het wild met nog maar 2500 overgebleven exemplaren bedreigd is.

- Visayan geribbelde neushoornvogel (Aceros waldeni), een prachtige, donkerrood gekleurde vogel die nog slechts op twee Filipijnse eilanden voorkomt.

- Borneo Orang-Oetan (Pongo pygmaeus) en Sumatra Orang-Oetan (Pongo abelii), deze oranje junglereuzen zien letterlijk dagelijks hun leefgebied verkleinen.

- Tijger (Panthera tigris), de grootste en een van de meest bedreigde katachtigen op aarde staat op het punt om Zuidoost Azië definitief te verlaten.

- Javaanse Neushoorn (Rhinoceros sondaicus), eind oktober 2011 werd bekend dat deze prachtige soort inmiddels overal is uitgestorven, behalve in het meest westelijke deel van het Indonesische eiland Java waar nog maximaal 50 exemplaren in het wild leven.

Het volledige overzicht met alle soorten, in het Engels, is te vinden op www.southeastasiacampaign.org/southeast-asia-species

Wat bedreigt deze soorten?
De twee grootste bedreigingen voor het voortbestaan van de soorten in Zuidoost Azië zijn:

- Illegale handel in zowel levende als dode dieren alsmede delen van die dieren en, indien van toepassing, hun eieren. Dit heeft zowel directe als indirecte gevolgen op een groot aantal van deze soorten. De jacht op deze dieren vindt al duizenden jaren plaats, maar neem ieder jaar toe, mede door de alsmaar groeiende vraag vanuit China naar traditionele medicatie die onder andere het voortbestaan van de beide neushoornsoorten en de tijger ernstig in gevaar brengt. De hoofdreden van jacht op alle soorten blijft echter de illegale handel in wild vlees.

- Leefgebiedvernietiging (habitat loss), in Zuidoost Azië meestal aangericht door de aanleg van duizenden palmolie plantages. Een tweede aspect dat invloed heeft op de bossen is het “leeg woud syndroom”, door het uitgemoord zijn van veel soorten in de bossen en het weggevlucht zijn van de overige soorten heeft de broodnodige bevruchting van de grond en verspreiding van zaden niet meer plaats, waardoor de bossen uiteindelijk zullen afsterven.

Daarnaast spelen vervuiling, faunavervalsing en verstoring een rol. Deze drie oorzaken zijn echter van een veel lagere invloed dan de twee hierboven reeds genoemde oorzaken, met name omdat zij vooral dicht in de buurt van door mensen bewoond gebied voorkomen, daar waar de meeste wilde dieren reeds zijn uitgestorven door bejaging en vernietiging van hun leefomgeving.

Waar gaat het geld heen?
Het door alle deelnemers aan deze EAZA campagne opgehaalde bedrag zal worden besteed aan diverse projecten in het Zuidoost Aziatische gebied, waaronder:

- Red de Soala en andere bedreigde soorten uit het Annamite gebergte
- Bescherming van de Hukaung vallei veilige haven voor wild
- Versterken van de bescherming van en onderzoek naar de Sumatraanse neushoorn in Way Kambas Nationaal Park, Indonesië
- Biodiversiteitbescherming van het Mekong rivier bassin
- Visayan geribbelde neushoornvogelbescherming, onderzoek en beheer project
- Bescherming van de Mesangat Wetland, Muara Ancalog, Oost Kalimantan (Borneo)

Voor meer informatie (Engels) over deze projecten kunt u terecht op www.southeastasiacampaign.org/projects

Hoe kunt u ZooSite helpen helpen?
De komende maanden zal ZooSite, in samenwerking met een groot aantal dierentuinen campagne voeren in die dierentuinen om met behulp van diverse spelletjes geld op te halen voor de Southeast Asia Campaign. Binnenkort kunt u hier, maar ook via facebook en twitter zien waar en wanneer wij campagne voeren.

Daarnaast organiseert ZooSite op marktplaats een veiling van diverse dierentuingerelateerde artikelen. De volledige opbrengst van deze veiling komt ten goede aan de campagne. Een voorlopig overzicht van de te veilen artikelen vindt u op www.zoosite.nl/site/campagne/eaza2012/veiling

Tags