Leukste geboorte Zoogdier

Leukste Geboorte van een Zoogdier in een Dierentuin lid van EAZA / Naissance la plus chouette d'un mammifère

Antwerpen – aardvarken / oryctérope (cochon de terre)

De geboorte van een aardvarken is, helaas, in dierentuinen nog altijd een zeldzaamheid. Dat een jong opgroeit en niet overlijd in de eerste weken na zijn geboorte is echter nog zeldzamer. De zoo van Antwerpen verwelkomde begin 2012 een aardvarkentje dat blaakt van gezondheid.

Malheureusement, la naissance d’un oryctèrope est un événement plutôt rare aux zoos. Et la mortalité chez les nouveau-nés est grande. Le petit né début 2012 au zoo d’Anvers est en excellente santé.

Burgers’ Zoo – brillangoer / semnopithèque obscur

Voor het eerst in 30 jaar werd in november 2012 in Nederland, en wel in Burgers’ Zoo, een brillangoer geboren. Een bijzondere gebeurtenis, want in Europa zijn slecht 4 dierentuinen te vinden die deze mooie bladapen in hun collectie hebben.

En novembre 2012 un petit semnopithèque obcur est né à Burgers’ Zoo, le premier au Pays-Bas depuis 30 ans. Un événement exceptional car en Europe, il n’y a que 4 zoos qui presentent cette espèce de singe.

Pairi Daiza – twee gevlekte hyena’s / deux hyènes tachetées

In 2012 opende de Waalse dierentuin Pairi Daiza het nieuwe Afrika deel met de naam “de tuin van de oorsprong”. Nog binnen hetzelfde jaar verwelkomde de in dit gebied wonende gevlekte hyena’s hun eerste nest.

En 2012, le parc animalier Pairi Daiza a ouvert sa zone africaine, “la terre des origines”. Quelques mois après ouverture, les hyènes tachetées ont eu leur première portée.

Dolfinarium – drie bruinvissen / trois marsouins communs

Een aantal jaar geleden wist Dolfinarium als tweede dierentuin ter wereld tot voortplanting te komen met de bruinvis. In 2012 vergrootte Dolfinarium dat succes door zelfs drie nakomelingen bij deze, ook in Nederlandse zee voorkomende, kleine dolfijn te krijgen.

Il y a quelques années, le Dolfinarium était le deuxième zoo du monde à reproduire les marsouins communs. En 2012, il y n’avait pas moins que 3 petits chez cette petite espèce de dauphin.

Dierenrijk – twee ijsberen / deux ours polaires

Voor het eerst in de geschiedenis van Dierenrijk werden in november 2012 twee ijsbeertjes geboren. Moeder Frimas en haar tweeling Noordje en Pixel zijn, na maanden in hun kraamhol gelegen te hebben, inmiddels dagelijks voor publiek te zien.  

En novembre 2012, 2 oursons polaires sont né à Dierenrijk, une première pour le parc. Entretemps, la mère Frimas et les jumeaux Noordje et Pixel sont visible au public