Meest Innovatieve Dierentuin

Meest Innovatieve Dierentuin lid van EAZA / Zoo le plus innovatif

Dierenpark Amersfoort – klim-alles-route, verblijf voor helmkasuaris / les parcours d’escalade, enclos pour le casoar à casque

In Dierenpark Amersfoort werd in 2012 begonnen aan een geheel nieuwe, en in dierentuinen tot nu toe unieke, route door het park. Via diverse klimstellingen kunnen bezoekers voortaan de dieren ook van bovenaf bekijken. Daarnaast werd het eerste levende dier, de helmkasuaris, toegevoegd aan het dinobos van het park, vanzelfsprekend met een eigen verblijf.

Dierenpark Amersfoort a creé une nouvelle route, unique aux zoos, en 2012. Un parcours d'escalade mène les visiteur au dessus les animaux. Leur forêt des dinosaurs a aussi acceuilli son premier habitant vivant: le casoar, bien sûr dans son propre enclos.

Pairi Daiza – de tuin van de oorsprong / la terre des origines

Na de afgelopen jaren met name de nadruk op Azië te hebben gelegd opende Pairi Daiza, de grootste zoo van België, in 2012 het Afrika gebied. Onder de naam “de tuin van de oorsprong” kan de bezoeker voortaan oog in oog komen te staan met onder andere luipaarden, leeuwen, Afrikaanse olifanten, breedlip neushoorns en vele, vele andere, Afrikaanse landdieren.

Les dernières années, leur focus etait l'Azie, mais en 2012 Pairi Daiza a ouvert sa zone africaine. La "Terre des Origines" héberge entre autres des leopards, lions, éléphants d'Africains, rhinoceros et beaucoup d'autres mammifères.

Safaripark Beekse Bergen – verblijven voor tijgers, Zuid-Amerikaans tapirs, wevervogels / enclos pour tigres, tapirs du Brésil, volière des tisserins

Het Noord-Brabantse Safaripark Beekse Bergen opende in 2012 nieuwe verblijven voor zowel hun “oude” als een aantal nieuwe tijgers. Een van de Maleise beren verblijven werd omgebouwd tot verblijf voor Zuid-Amerikaanse tapirs en een volière voor wevervogels, Afrikaanse familie van de huismus, zorgde voor vernieuwing in het vogelbestand.

En 2012, le parc safari Beekse Bergen à construit de nouvels enclos pour leur paire de tigres, ils ont également acceuilli quelques nouveaux tigres. Un des anciens espaces des ours est aménagé pour des tapirs sud-americains et une volière est construit pour les tisserins, une nouvelle espèce de oiseau pour le parc.

Diergaarde Blijdorp – verbouwing Aziëhuis, verbouwing Aziëmoeras / reconstitution maison d’Asie, reconstitution marais d’Asie

De noodlijdende Rotterdamse Diergaarde Blijdorp kon in 2012 dankzij diverse giften haar Azië gebied, voorheen al een van de paradepaardjes van de tuin, volledig renoveren. Het Aziëmoeras kreeg een opknapbeurt en vernieuwde route, maar het Aziëhuis werd zelfs volledig opnieuw ingericht. De vaak leegstaande stallen voor Indische antilopen, prins Alfredherten en Visaya wrattenzwijnen werden omgebouwd tot verblijven voor onder andere Komodo varanen, cobra’s en balispreeuwen.

Grace aux plusieurs donations, le zoo de Rotterdam, Blijdorp a peu renouveller sa zone Asiatique. Entre autres une nouvelle route dans le marais d'Asie, mais la plus grande changement c'est la maison Asiatique ou sont construit plusieurs terrariums pour varans de Komodo, cobras, ...