ZooSite Awards 2013

De uitslag van de zesde editie van de ZooSite Awards:

Leukste Geboorte zoogdier (EAZA) 

Dierenrijk

Leukste Geboorte niet-zoogdier (EAZA)

Safaripark Beekse Bergen

Leukste Geboorte (niet-EAZA)

Sea Life Scheveningen

Mooiste Nieuwe Verblijf (EAZA)

GaiaZOO

Mooiste Nieuwe Verblijf (niet EAZA)

Olmense Zoo

Leukste Aanwinst (EAZA)

Apenheul

Leukste Aanwinst (niet EAZA)

Berkenhof Tropical Zoo

Meest Innovatieve Dierentuin

Diergaarde Blijdorp

Mooiste Dierentuin (EAZA)

Burgers' Zoo

Mooiste Dierentuin (niet EAZA)

Artisklas

 

Mooiste Dierentuin EAZA

De categorieën Mooiste EAZA Dierentuin en Mooiste niet-EAZA Dierentuin zijn bedoeld voor de dierentuinen die in de ogen van onze bezoekers het meest complete dagje dierentuin bieden. Hierbij gaat het niet alleen om hoe mooi de dierentuin is aangelegd. Juist het totaalpakket dat de dierentuin biedt is belangrijk. Van Horeca tot mooie verblijven, van botanische inrichting tot speellocaties, alles telt mee voor deze awards.  

De winnaar van deze award krijgt een doorlink op www.mooistedierentuin.nl en www.mooistedierentuin.be

Klik op de onderstaande links om naar de fotoimpressies van de genomineerde dierentuinen te gaan (let op: je gaat dan wel uit het ZooSiteAwardsmenu)

Le but des catégories "plus beau zoo EAZA" et "plus beau zoo non-EAZA" est simple: Quel zoo offre une visite complète? Non seulement la beauté du parc est important, mais l'offre complète: Enclos, aires de jeux, restauration, ..., tout compte pour cet Award.

Le gagnant de cet Award reçoit un lien sur www.mooistedierentuin.nl et www.mooistedierentuin.be

Cliquez les liens si-desous pour une impression photographique des zoos nominé (attention: vous quitterez le menu des ZooSite Awards)

Artis
Zoo Antwerpen
Apenheul
Burgers’ Zoo
Dierenpark Emmen
GaiaZoo
Diergaarde Blijdorp

Mooiste Dierentuin niet-EAZA

De categorieën Mooiste EAZA Dierentuin en Mooiste niet-EAZA Dierentuin zijn bedoeld voor de dierentuinen die in de ogen van onze bezoekers het meest complete dagje dierentuin bieden. Hierbij gaat het niet alleen om hoe mooi de dierentuin is aangelegd. Juist het totaalpakket dat de dierentuin biedt is belangrijk. Van Horeca tot mooie verblijven, van botanische inrichting tot speellocaties, alles telt mee voor deze awards.

De winnaar van deze award krijgt een doorlink op www.mooistedierentuin.nl en www.mooistedierentuin.be

Klik op de onderstaande links om naar de fotoimpressies van de genomineerde dierentuinen te gaan (let op: je gaat dan wel uit het ZooSiteAwardsmenu)

Le but des catégories "plus beau zoo EAZA" et "plus beau zoo non-EAZA" est simple: Quel zoo offre une visite complète? Non seulement la beauté du parc est important, mais l'offre complète: Enclos, aires de jeux, restauration, ..., tout compte pour cet Award.

Le gagnant de cet Award reçoit un lien sur www.mooistedierentuin.nl et www.mooistedierentuin.be

Cliquez les liens si-desous pour une impression photographique des zoos nominé (attention: vous quitterez le menu des ZooSite Awards)

Aquatopia
Best Zoo
Serpentarium
Reptielenhuis de Aarde
Artisklas
Taman Indonesia
Berkenhof’s Tropical Zoo
Olmense Zoo
Dierenpark de Oliemeulen
Dierenpark Zie-Zoo

Meest Innovatieve Dierentuin

Meest Innovatieve Dierentuin lid van EAZA / Zoo le plus innovatif

Dierenpark Amersfoort – klim-alles-route, verblijf voor helmkasuaris / les parcours d’escalade, enclos pour le casoar à casque

In Dierenpark Amersfoort werd in 2012 begonnen aan een geheel nieuwe, en in dierentuinen tot nu toe unieke, route door het park. Via diverse klimstellingen kunnen bezoekers voortaan de dieren ook van bovenaf bekijken. Daarnaast werd het eerste levende dier, de helmkasuaris, toegevoegd aan het dinobos van het park, vanzelfsprekend met een eigen verblijf.

Dierenpark Amersfoort a creé une nouvelle route, unique aux zoos, en 2012. Un parcours d'escalade mène les visiteur au dessus les animaux. Leur forêt des dinosaurs a aussi acceuilli son premier habitant vivant: le casoar, bien sûr dans son propre enclos.

Pairi Daiza – de tuin van de oorsprong / la terre des origines

Na de afgelopen jaren met name de nadruk op Azië te hebben gelegd opende Pairi Daiza, de grootste zoo van België, in 2012 het Afrika gebied. Onder de naam “de tuin van de oorsprong” kan de bezoeker voortaan oog in oog komen te staan met onder andere luipaarden, leeuwen, Afrikaanse olifanten, breedlip neushoorns en vele, vele andere, Afrikaanse landdieren.

Les dernières années, leur focus etait l'Azie, mais en 2012 Pairi Daiza a ouvert sa zone africaine. La "Terre des Origines" héberge entre autres des leopards, lions, éléphants d'Africains, rhinoceros et beaucoup d'autres mammifères.

Safaripark Beekse Bergen – verblijven voor tijgers, Zuid-Amerikaans tapirs, wevervogels / enclos pour tigres, tapirs du Brésil, volière des tisserins

Het Noord-Brabantse Safaripark Beekse Bergen opende in 2012 nieuwe verblijven voor zowel hun “oude” als een aantal nieuwe tijgers. Een van de Maleise beren verblijven werd omgebouwd tot verblijf voor Zuid-Amerikaanse tapirs en een volière voor wevervogels, Afrikaanse familie van de huismus, zorgde voor vernieuwing in het vogelbestand.

En 2012, le parc safari Beekse Bergen à construit de nouvels enclos pour leur paire de tigres, ils ont également acceuilli quelques nouveaux tigres. Un des anciens espaces des ours est aménagé pour des tapirs sud-americains et une volière est construit pour les tisserins, une nouvelle espèce de oiseau pour le parc.

Diergaarde Blijdorp – verbouwing Aziëhuis, verbouwing Aziëmoeras / reconstitution maison d’Asie, reconstitution marais d’Asie

De noodlijdende Rotterdamse Diergaarde Blijdorp kon in 2012 dankzij diverse giften haar Azië gebied, voorheen al een van de paradepaardjes van de tuin, volledig renoveren. Het Aziëmoeras kreeg een opknapbeurt en vernieuwde route, maar het Aziëhuis werd zelfs volledig opnieuw ingericht. De vaak leegstaande stallen voor Indische antilopen, prins Alfredherten en Visaya wrattenzwijnen werden omgebouwd tot verblijven voor onder andere Komodo varanen, cobra’s en balispreeuwen.

Grace aux plusieurs donations, le zoo de Rotterdam, Blijdorp a peu renouveller sa zone Asiatique. Entre autres une nouvelle route dans le marais d'Asie, mais la plus grande changement c'est la maison Asiatique ou sont construit plusieurs terrariums pour varans de Komodo, cobras, ...

 

 

Mooiste Nieuwe Verblijf EAZA

Mooiste Nieuwe Verblijf in een Dierentuin lid van EAZA / Plus beau nouvel enclos

Vogelpark Avifauna – Pantanal / Pantanal

De Pantanal is het grootste moerasgebied ter wereld waar heel wat bijzondere planten en dieren leven. Het bevindt zich in Zuid Amerika maar de vogels van de Pantanal, zoals de reuzentoekan, zonneral, braziliaanse dwergral, roodkuifkardinaal en rode tangara, zijn sinds juli 2012 ook in Avifauna te zien.

Le Pantanal d'Amerique du Sud est le plus grand marais du monde avec une grande diversité de plantes et oiseaux. Depuis 2012 on peut voire les oiseaux du Pantanal comme le toucan, caurale et tangara à Avifauna aux Pays-Bas

nog in aanbouw

Apenheul – nachtapenverblijf / enclos pour douroucoulis

Apenheul is al ruim 40 jaar een mekka voor apenliefhebbers, maar een verblijf voor nachtactieve apen was er nog niet. Op het apenboompad is sinds 2012 een donker doorloopverblijf voor doeroecoeli’s (nachtapen) gebouwd waar de dieren vooral te horen en te ruiken zijn…

Plus que 40 ans, Apenheul acceuille une grande varieté de singes, mais les espèces nocturnes manquaient toujours. Depuis 2012 une zone nocturne, accessible au public hebèrge des douroucoulis.

Nog in aanbouw

Monde Sauvage – lemuren eiland / île des lemuriens

De lemuren, afkomstig van het eiland Madagascar, kregen in 2012 nieuwe eilanden om te bewonen in Monde Sauvage. Bezoekers kunnen via speciale bruggen tot aan de binnenverblijven van de populaire halfapen komen.

En 2012, les lemuriens, originaires de Madagascar, recevaient de nouvelles îles à Monde Sauvage. Via des ponts speciaux, les visiteurs peuvent se promener jusque les enclos de nuits des animaux.

GaiaZoo – Europese lynxenverblijf / enclos pour lynx boréal

Na jarenlang tegenover de Iberische wolven te hebben gewoond kregen de Europese lynxen van GaiaZoo in 2012 een nieuw verblijf op een prominente plaats in de tuin. Vanaf de ingang zijn de lynxen voortaan een van de eerste dieren die de bezoeker op zijn weg door het Limburgse park tegenkomt.

Depuis des années, les lynxes vivaient à coté  des loups à Gaiazoo. Mais en 2012 ils recevaient une nouvelle territoire tout près de l'entrée du parc.

Planckendael – Aziatische olifantentempel / temple pour éléphants d’Asie

Voor de komst van de Antwerpse olifantenkudde naar Planckendael moest natuurlijk eerst een geschikt verblijf gebouwd worden. De olifanten kregen in Mechelen maar liefst 12.000m2 ruimte tot hun beschikking, maar ook het gedeelte voor bezoekers werd flink in Aziatische stijl ingericht.

Avant que les éléphants du zoo d'Anvers puissent venir, il fallait construire un enclos. à Malines, ils ont 12 000m² à leurs disposition et un temple en style asiatique.


 

Mooiste Nieuwe Verblijf niet-EAZA

Mooiste Nieuwe Verblijf in een Dierentuin niet lid van EAZA / Plus beau nouvel enclos

Landgoed Hoenderdaell – roofdierencomplex / maison des carnivores

Reptielenhuis de Aarde – verblijf voor groene leguanen, zwarte leguaan en kolenbrander schildpad / enclos pour iguanes communs, iguane noir et tortue charbonnière à pattes rouges

Taman Indonesia – Maleise bosuilen volière / Volière pour chouettes leptogrammes

Familiepark Mondo Verde – ringstaartmaki doorloopverblijf / enclos accessible pour lémur catta

Olmense Zoo – tropenhal / maison tropicale 

Leukste geboorte Zoogdier

Leukste Geboorte van een Zoogdier in een Dierentuin lid van EAZA / Naissance la plus chouette d'un mammifère

Antwerpen – aardvarken / oryctérope (cochon de terre)

De geboorte van een aardvarken is, helaas, in dierentuinen nog altijd een zeldzaamheid. Dat een jong opgroeit en niet overlijd in de eerste weken na zijn geboorte is echter nog zeldzamer. De zoo van Antwerpen verwelkomde begin 2012 een aardvarkentje dat blaakt van gezondheid.

Malheureusement, la naissance d’un oryctèrope est un événement plutôt rare aux zoos. Et la mortalité chez les nouveau-nés est grande. Le petit né début 2012 au zoo d’Anvers est en excellente santé.

Burgers’ Zoo – brillangoer / semnopithèque obscur

Voor het eerst in 30 jaar werd in november 2012 in Nederland, en wel in Burgers’ Zoo, een brillangoer geboren. Een bijzondere gebeurtenis, want in Europa zijn slecht 4 dierentuinen te vinden die deze mooie bladapen in hun collectie hebben.

En novembre 2012 un petit semnopithèque obcur est né à Burgers’ Zoo, le premier au Pays-Bas depuis 30 ans. Un événement exceptional car en Europe, il n’y a que 4 zoos qui presentent cette espèce de singe.

Pairi Daiza – twee gevlekte hyena’s / deux hyènes tachetées

In 2012 opende de Waalse dierentuin Pairi Daiza het nieuwe Afrika deel met de naam “de tuin van de oorsprong”. Nog binnen hetzelfde jaar verwelkomde de in dit gebied wonende gevlekte hyena’s hun eerste nest.

En 2012, le parc animalier Pairi Daiza a ouvert sa zone africaine, “la terre des origines”. Quelques mois après ouverture, les hyènes tachetées ont eu leur première portée.

Dolfinarium – drie bruinvissen / trois marsouins communs

Een aantal jaar geleden wist Dolfinarium als tweede dierentuin ter wereld tot voortplanting te komen met de bruinvis. In 2012 vergrootte Dolfinarium dat succes door zelfs drie nakomelingen bij deze, ook in Nederlandse zee voorkomende, kleine dolfijn te krijgen.

Il y a quelques années, le Dolfinarium était le deuxième zoo du monde à reproduire les marsouins communs. En 2012, il y n’avait pas moins que 3 petits chez cette petite espèce de dauphin.

Dierenrijk – twee ijsberen / deux ours polaires

Voor het eerst in de geschiedenis van Dierenrijk werden in november 2012 twee ijsbeertjes geboren. Moeder Frimas en haar tweeling Noordje en Pixel zijn, na maanden in hun kraamhol gelegen te hebben, inmiddels dagelijks voor publiek te zien.  

En novembre 2012, 2 oursons polaires sont né à Dierenrijk, une première pour le parc. Entretemps, la mère Frimas et les jumeaux Noordje et Pixel sont visible au public 

Leukste geboorte niet-Zoogdier

Leukste Geboorte van een Niet-Zoogdier in een Dierentuin lid van EAZA / Naissance la plus chouette d'autres animaux

Vogelpark Avifauna – Rüppells gier / vautour de Rüppell

In 2012 hebben de Rüppels gieren van Vogelpark Avifauna voor het eerst een jong groot gebracht. Extra bijzonder is dat de jonge gier werd gevoed en verzorgd door beide ouders en dus niet door mensen met de hand grootgebracht hoefde te worden.

en 2012 les vautours de Rüppel se sont reproduit à Avifauna. Cette naissance n’est pas seulement une première pour le parc, mais le petit vautour est aussi élevé par les parents.

Dierenpark Amersfoort – twee Chileense flamingo’s / deux flamants du Chili

Voor het eerst in tien jaar kregen de Chileense flamingo’s in Dierenpark Amersfoort weer een kuiken, twee zelfs. De aanpassingen die aan het verblijf werden gedaan wierpen dan ook direct hun vruchten af.

Pour la première fois en 10 ans, 2 flamants du Chili sont né à Amersfoort. Les changements qu’on a fait dans l’enclos étaient apparement beneficiel pour la reproduction.

Dierenpark Emmen – zwartpuntrifhaai / requin à pointes noires

Op 11 februari 2012 werden in Emmen twee jonge zwartpuntrifhaaitjes ontdekt in het aquarium. Een bijzondere gebeurtenis aangezien deze soort zelden tot voortplanting komt in dierentuinen. Verzorgers wisten de jonge haaitjes uit het verblijf te halen zodat de diertjes geen gevaar van hun ouders liepen.

11 fevrier 2012 deux petits requins à pointes noires étaient découvert dans l’aquarium. Un evenement special parce que cette espèce se reproduit très rarement en captivité. Les aquaristes ont repris les petits du bassin pour éviter toute risque d’un attaque des autres requins.

Safaripark Beekse Bergen – goliathreiger / héron goliath

Na meer dan 100 jaar werd in 2012 weer een goliathreiger geboren in een Nederlandse dierentuin. Safaripark Beekse Bergen had met deze geboorte 2 van de wereldwijd slecht zes geboren goliathreigers in huis.

Les hérons goliath nés en 2012 à Beekse Bergen étaient les premiers en 100 ans dans un zoo néerlandais. les petits du parc safari sont 2 des 6 né dans le monde entier cette année.

AquaZoo Leeuwarden – roze pelikaan / pélican Blanc

Voor het eerst in het bestaan van AquaZoo kwam op 1 mei 2012 een roze pelikaan uit het ei. De ouders van het jong verzorgden het kuiken met succes zelf, want AquaZoo wil zich zo min mogelijk bemoeien met de opvoeding van hun vogels.


Pour la première fois dans son histoire, Aquazoo a eu un petit chez les pelicans blancs. Le petit est élevé par ses parents. 

 

Leukste geboorte niet-EAZA

Leukste Geboorte in een Dierentuin niet lid van EAZA / Naissance la plus chouette

Aquarium Public de Bruxelles – zwaardstaartsalamander / salamandre Cynops à queue d'epee

Ecomare – stekelstaartrog / pastenague commune

Familiepark Harry Malter – ringstaartmaki / lémur catta

Plaswijckpark – albino bennettwallaby / wallaby de bennett albinos

Sea Life Scheveningen – zwartpuntrifhaai / requin à pointes noires
    

Leukste Aanwinst EAZA

Leukste Aanwinst in een Dierentuin lid van EAZA / Arrivage la plus chouette

Zoo Antwerpen – Hartmanns bergzebra / zèbre de Hartmann

Dat een zebra geen zebra is bewijzen de nieuwe zebra’s van zoo Antwerpen. De Hartmanns bergzebra’s hebben natuurlijk wel de karakteristieke zwart/witte strepen, maar met name hun keel verschilt behoorlijk met de andere zebra’s van de zoo. Voor 2012 was deze zebrasoort nog nergens in de Benelux te bezichtigen.

Les nouveaux zèbres du zoo d'Anvers preuvent que pas tous les zèbres sont les mêmes. Ils sont blanc et noir, bien sûr, mais les zèbres de Hartmann ont un gorge tout à fait differente. Avant 2012, cette espèce de zèbre ne vivait pais aux zoos du BeNeLux.

Apenheul – rode brulaap / hurleur roux

Op het apenboompad van Apenheul werden in 2012 drie bijzondere dieren toegevoegd. De drie rode brulapen lopen, net als de vele kleine klauwaapjes, los tussen het publiek dat het pad beklimt.

Les petits singes dans la zone accessible ont de nouveaux voisins. depuis 2012, 3 singes hurleurs vivent en liberté dans le parc.

Monde Sauvage – breedlipneushoorn / rhinocéros Blanc

De savanne van Monde Sauvage werd in 2012 verder gecompleteerd met de toevoeging van uit Zuid-Afrika afkomstige breedlipneushoorns. De dieren zijn een welkome aanvulling voor het fokprogramma.

en 2012, des rhinocéros blancs sont venu d'Afrique. Ils complètent la savanne de Monde Sauvage et font partie du programme d'élévage.

Dierenpark Emmen – brilbeer / ours à lunettes

Het berenverblijf van dierenpark Emmen ontving in 2012 twee nieuwe bewoners, brilberen. Vrijwel direct waren de attractieve, speelse en actieve beren een favoriet van de bezoekers van het dierenpark.

Les ours à lunettes sont les nouveaux pensionnaires du zoo de Emmen. Ces animaux vifs, actifs et attractifs sont devenu les favoris des visiteurs.

Planckendael – Aziatische olifant / éléphant d’Asie

Een grote verhuizing door België had plaats in 2012. De olifantenkudde van zoo Antwerpen verhuisde naar Planckendael in Mechelen, waar een volledig nieuwe tempel met groot buitenperk voortaan plaats biedt aan Kai Mook en haar familie.

Une des plus grands déménagements de 2012. La famille des éléphants du zoo d'Anvers sont parti vers Planckendael à Malines. Là, Kai-Mook et sa famille habitent dans un nouveau temple avec une grande espace exterieure.


 

Leukste Aanwinst niet-EAZA

Leukste Aanwinst in een Dierentuin niet lid van EAZA / Arrivage la plus chouette 

Kasteelpark Born – kamelen / chameaux

Ecomare – bruinvissen / marsouins commun

Berkenhof’s Tropical Zoo – fossielenmijn en Afrika expositie / mine des fossiles et exposition d’Afrique

Sea Life Scheveningen – Kemps schildpad Flip / tortue de Kemp Flip

Dierenpark de Oliemeulen – roodgestippelde graafkikker / grenouille Leptodactylus laticeps